Karty telefoniczne ze zbiorów Ewy Snopczyńskiej 

 

 

 

 Galeria Jacka Snopczyńskiego